Sale
VC/VC-920

VC/VC-920

ขนาด: กว้าง: 56cm  x  ลึก: 57cm  x  สูง: 89cm
แบรนด์: VCS
รหัสสินค้า: VC-920
5,000 บาท 1,900 บาท
รวมภาษีแล้ว: 1,900 บาท
จำนวน: + -
 
1. ขนาดโดยประมาณ กว้าง 56 ซม.ลึก 57 ซม. สูง 89 ซม.
2. ทีนั่ง ทําจากไม้อัดตัดขึ้นรูปเป็นแผนทีนั่งบุฟองน้ำาหุ้มทับด้วยผ้าตาข่าย
3. พนักพิง ทําจากพลาสติกฉีดขึนรูปเป็นพนักพิง ตัวพนักพิงหุ้มทับด้วยผ้าตาข่าย
4. แกนเก้าอี้ เป็นระบบไฮดรอลิกสามารถปรับระดับขึ้น - ลงได้
5. กอนโยก ทําจากเหล็กแผ่นปั้มขึ้นรูปประกอบกบอะไหล่ก้อนโยกด้านข้างมีก้านปรับระดับสําหรับใช้
ปรับความสูง - ตํ่ำของเก้าอี้และมีปุ่มปรับสําหรับปรับระดับความแข็ง - นุ่มของสปริง
6. ขาเก้าอี้ ทําจากเหล็กแป๊ป 3 ม. ขึ้นรูปยึดเชือมติดกนเป็นขาเก้าอี้ 5 แฉก ทีปลายขาใส่ล้อพลาสติก เพือความสะดวกในการเคลือนที
7. พักแขน ทําจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปเป็นพักแขนเก้าอี้
** มีให้เลือก 5 สี  ที่นั่งสีดำ / พนักพิงสีดำ, แดง , เขียว , ส้ม และ น้ำเงิน