Sale
TY/TY-WS022

TY/TY-WS022

ขนาด: กว้าง: 330.5cm  x  ลึก: 166.5cm  x  สูง: 120cm
แบรนด์: TAIYO
รหัสสินค้า: TY-WS022
93,500 บาท 51,000 บาท
รวมภาษีแล้ว: 51,000 บาท
จำนวน: + -
 
ประกอบด้วย แผ่น TOP WORK ทำจากไม้ PARTICLE BOARD เจาะช่องร้อยสายไฟ 1 จุด และเคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันการกระแทก
แผงครึ่งกระจกขัดลาย ส่วนทึบ ด้านในเป็นโครงไม้ทำด้วยPARTICLEBOARD แล้วบุด้วยไม้ HARDBOARD ทั้ง 2 ด้าน แล้วหุ้มด้วยผ้าฝ้ายอย่างดี
กล่องไฟและคิ้วเทลอยทำด้วยอลูมิเนียม กล่องไฟติดตั้งด้านล่างของแผงสามารถร้อยสายไฟ, และติดตั้งปลั๊กไฟ ในกล่องไฟได้ ส่วนเฟรมกระจก ทำด้วยเหล็ก