Sale
TY/TY-MS014

TY/TY-MS014

ขนาด: กว้าง: 525.5cm  x  ลึก: 408cm  x  สูง: 180cm
แบรนด์: TAIYO
รหัสสินค้า: TY-MS014
193,000 บาท 103,500 บาท
รวมภาษีแล้ว: 103,500 บาท
จำนวน: + -
 
ประกอบด้วย แผ่น TOP WORK ทำจากไม้ PARTICLE BOARD เจาะช่องร้อยสายไฟ 1 จุด และเคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันการกระแทก
แผงครึ่งกระจกขัดลาย ส่วนทึบ ด้านในเป็นโครงไม้ทำด้วยPARTICLEBOARD แล้วบุด้วยไม้ HARDBOARD ทั้ง 2 ด้าน แล้วหุ้มด้วยผ้าฝ้ายอย่างดี
กล่องไฟและคิ้วเทลอยทำด้วยอลูมิเนียม กล่องไฟติดตั้งด้านล่างของแผงสามารถร้อยสายไฟ, และติดตั้งปลั๊กไฟ ในกล่องไฟได้ ส่วนเฟรมกระจก ทำด้วยเหล็ก

ตู้เก็บเอกสารแบบแขวนและชั้นวางอเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามต้องการ
Cable Management พร้อมด้วยระบบร้อยสายไฟและสายอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ